Taken van medewerkers – Huisartsenpraktijk De Albatros – Leeuwarden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Albatros
Coopmansstraat 48 8921ST
Leeuwarden

Taken van medewerkers

Assistente

Als u belt om een afspraak te maken dan is het de taak van de assistente u te vragen naar de aard van uw klacht. Zij doet dit om een inschatting te kunnen maken hoe snel u gezien moet worden. Helaas kan niet iedereen dezelfde dag gezien worden en is dit proces dus belangrijk.

De assistente maakt afspraken op de verschillende spreekuren en kan antwoord geven op veel vragen. Tevens kunt u haar bellen voor uitslagen die door een dokter zijn beoordeeld.

De assistente doet zelf spreekuur voor het volgende:

  • Injecties
  • Aanstippen van wratten
  • Oren uitspuiten
  • Verwijderen van een spiraaltje
  • Hechtingen verwijderen
  • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • Bloeddruk en begeleiding van hart en vaatziekten

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft kunt u bij de assistente ochtendurine inleveren. Hiervoor moet u wel vooraf bellen met de assistente om door te geven wat uw klachten zijn en of u koorts hebt. U dient dit vóór 10 uur ’s ochtends de urine te hebben ingeleverd. Vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Via het patiëntportaal en ook via de app “UwZorgonline” kunt u online afspraken inplannen, een vraag stellen (zogenoemd e-consult) en medicatie bestellen. Deze mogelijkheden kunt u gebruiken nadat u zich geregistreerd heeft via onze site.

Praktijkondersteuner huisarts (POH-S)

De Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek is opgeleid als verpleegkundige en gespecialiseerd in de volgende aandoeningen: Diabetes, COPD, Astma en Hart- en Vaatziekten. Ze houdt zelfstandig spreekuur en begeleidt patiënten met deze aandoeningen volgens de nieuwste richtlijnen. U heeft met de POH-S het meeste contact over uw individueel zorgplan. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig en indien nodig met de huisarts.
Wij werken vanuit onze praktijk hierbij samen met ketenzorg Friesland voor meer informatie: www.ketenzorgfriesland.nl

POH-GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ is er voor cliënten met psychische problemen. Het doel is om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan.

POH-Jeugd

De POH-Jeugd is Praktijkondersteuner Jeugd. Bij de POH-Jeugd kunnen ouders en kinderen terecht voor allerlei vragen of problemen. Soms gaat dat over pesten, echtscheiding, een laag zelfbeeld, angsten of somberheid. Maar ook voor opvoedproblemen kunt u er terecht. U kunt ook bij de POH- Jeugd terecht een kind of jongere lichamelijke klachten ervaart, zoals slapeloosheid of vermoeidheid, terwijl daar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden is. Omdat het voor jonge kinderen vaak moeilijk is over gedachten en gevoelens te praten, krijgen zij vaak opdrachtjes bv een tekening maken.

Stagiaires

In huisartsenpraktijk De Albatros begeleiden wij regelmatig stagiaires. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan goede nieuwe zorgverleners in onze regio. Stagiaires kunnen zijn: een huisarts in opleiding, doktersassistent in opleiding en een POH-S in opleiding. Zij werken allen onder supervisie van hun opleider binnen onze huisartsenpraktijk. De stagiaire heeft net als de assistente en de dokter volledige zwijgplicht. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire wilt u dit dan (tijdig) kenbaar maken. Zonder discussie wordt dan aan de stagiair gevraagd zich te verwijderen.